ตำแหน่งงาน

ช่วยสร้างรอยยิ้มที่มั่นใจให้กับคนไข้

เราคือคลินิกทันตกรรมที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงรอยยิ้มของคนไข้ของเราทุกคนให้ สวยงาม และมีสุขภาพดี พร้อมบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และเป็นกันเอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมของเราได้ ดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับได้เลย

🔥 ตำแหน่งงานด่วน 🔥

กรุณากดเลือกเพื่อเข้าสู่หน้าสมัครงาน

1. พนักงานต้อนรับ

2. ผู้ช่วยทันตแพทย์

สำหรับตำแหน่งงานอื่นๆ ที่ยัง Open อยู่ กรุณากดเลือกดูเมนูที่ด้านล่าง

รายละเอียดตำแหน่งงาน

สมัครงาน พนักงานต้อนรับ

Job Description

 • อำนวยความสะดวกให้กับคนไข้ที่มาใช้บริการในคลินิก
 • เก็บค่ารักษา ทำนัด/เลื่อนนัด ประสานงานกับทันตแพทย์ผู้รักษา
 • ให้คำแนะนำด้านทันตกรรมเบื้องต้น แนะนำโปรโมชั่นทันตกรรมต่างๆ ให้กับคนไข้
 • ปฎิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 20-30 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีทักษะในการสื่อสาร พูดจาฉะฉาน ร่าเริงแจ่มใส
 • สามารถทำงานวันเสาร์ – อาทิตย์ได้
 • บ้าน/ที่พัก อยู่ไม่ไกลจากสาขาที่ปฎิบัติงาน

ค่าตอบแทน

16,000 บ. ++ (ไม่รวม OT, ค่าคอมมิชั่น และเบี้ยขยัน)

สมัครงาน ผู้ช่วยทันตแพทย์

Job Description

 • เป็นผู้ช่วยข้างเก้าอี้คุณหมอ ระหว่างทำการรักษา
 • จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ให้พร้อมใช้
 • ประสานงานข้อมูลในห้องรักษา กับทันตแพทย์ และผู้อื่นในทีม
 • ลงรายการ และตรวจเช็ค stock ประจำห้องรักษา
 • ปฎิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
 • เฉพาะผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์การทำงานเท่านั้น
 • หากสามารถช่วยงานจัดฟันได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้

ค่าตอบแทน

16,000-17,000 บ. ++ (ไม่รวม OT และเบี้ยขยัน)

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน แบะจำนวนงานเฉพาะทางที่สามารถเข้าช่วยคุณหมอได้

สมัครงาน ผู้จัดการ

Job Description

 • ดูแล บริหารตารางนัดของทันตแพทย์ประจำสาขา
 • จัดตารางเวรของบุคลากรในสาขา
 • นำประชุมประจำวัน (Daily Brief) และสรุปรายงานการประชุมต่อ
 • สรุปค่าใช้จ่าย สถิติ และบิล ประจำเดือน
 • ควบคุม บริหารทีม ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดในสาขา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 30-40 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานในคลินิกทันตกรรมอย่างน้อย 2 ปี
 • หากเคยมีประสบการณ์ในการบริหารทีมมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานของคลินิกทันตกรรม ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการรักษาทางทันตกรรมต่างๆ
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี รู้จักโปรแกรมพื้นฐานเช่น MS office, Google Drive/Sheet, Google Meet เป็นต้น

ค่าตอบแทน

20,000-25,000++ ตามประสบการณ์

สมัครงาน Admin

Job Description

 • ตอบคำถาม ทำนัด/เลื่อนนัด คนไข้ ผ่านโทรศัพท์ และช่องทาง Social Media ของคลินิก
 • ปฎิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

สถานที่ปฎิบัติงาน

 • สำนักงานใหญ่ (BTS สนามเป้า)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์คล่องแคล่ว พิมพ์ได้เร็ว
 • คุ้นเคย และมีความรู้ในการใช้งาน Facebook, LINE OA, Instagram, Gmail เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสื่อสารสูง

ค่าตอบแทน

15,000 บ. ++ (ไม่รวม OT และเบี้ยขยัน)

สมัครงาน Digital Marketing

Job Description

 • กำหนดกลยุทธการตลาด Online ของการรักษาทางทันตกรรมในคลินิก
 • สร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยน Campaign ต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ติดต่อประสานงาน Influencer/KOL เพื่อร่วมงานใน Campaign ต่างๆ
 • บริหารทีม และแจกจ่ายหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้งานเสร็จตามเวลา
 • จัดทำรายงานทางการตลาดของแต่ละ Campaign เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารคลินิก

สถานที่ปฎิบัติงาน

 • สำนักงานใหญ่ (BTS สนามเป้า)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน Online Digital Marketing อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถบริหารจัดการ Campaign ใน Facebook Ads, Google Ads, LINE OA รวมทั้งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์/Objective ตามสถานการณ์ และสรุปผล Report เพื่อติดตามความคืบหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด เช่น Story Telling, Customer Journey/Funnel, SEO, Branding, Content Marketing ฯลฯ และนำมาประยุกต์ใช้กับ Campaign ต่างๆ เพื่อให้ได้เป้าหมายตามต้องการ

ค่าตอบแทน

ตามตกลง

สมัครงาน Content Creator

Job Description

 • สร้างสรรค์ Content, สคริปต์, สื่อโฆษณา บน Website (Blog), Facebook, Instagram, Youtube
 • ประสานงานกับทีมการตลาด เพื่อกำหนดจุดประสงค์ และเป้าหมายในการสร้าง Content
 • Content หลักเป็น VDO Content, มีงานภาพนิ่งบ้าง

สถานที่ปฎิบัติงาน

 • สำนักงานใหญ่ (BTS สนามเป้า)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 20-30 ปี
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • ผู้สมัครต้องมี Portfolio สำหรับการพิจารณา
 • มีทักษะในการสร้างสรรค์ Content, มี Copy Writing & Story Telling Skill ที่ดี เข้าใจ Mood & Tone ของ Brand
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผลงานได้ เช่น Adobe Photoshop, Illustrator, After Effect/Final Cut Pro เป็นต้น
 • สามารถใช้งานกล้องถ่ายรูป และ Lighting Equipment ที่จำเป็นในการสร้างสรรค์ผลงานได้เป็นอย่างดี

ค่าตอบแทน

17,000-30,000 บ.  ตามประสบการณ์ และความสามารถ

สมัครงาน ช่างทันตกรรม

Job Description

 • ผลิต Retainer ทั้งแบบลวด และแบบใส
 • ปฎิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ (เวลาเข้างานยืดหยุ่นได้)

สถานที่ปฎิบัติงาน

 • Smile Seasons Ortho Lab (ถ. พระราม 6)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการณ์ทำ Retainer มาก่อน
 • บ้าน/ที่พัก อยู่ไม่ไกลจากที่ปฎิบัติงาน

ค่าตอบแทน

20,000 บ. ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และจำนวนงานที่ผลิตได้ต่อวัน

สวัสดิการ

สวัสดิการ OT
 • ค่าล่วงเวลา (OT)*
 • เบี้ยขยัน 500-1,000 บ. (ตามอายุงาน)*
สวัสดิการ ประกันสังคม

ประกันสังคม

สวัสดิการ วันหยุด
 • วันลา 12 วันต่อปี
 • หยุดยาว สงกรานต์ และปีใหม่
สวัสดิการ โบนัส
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ปรับขึ้นฐานเงินเดือนทุกปี
สวัสดิการ ทำฟัน
 • เบิกค่าทำฟันได้ 3,000 บ.ต่อปี (สามารถโอนสิทธิ์ให้ญาติสายตรงได้)
 • ลดค่าจัดฟันในคลินิก 30%
สวัสดิการ ไปเที่ยว

คุณหมอพาไป Outing กันทุกปี รับรองความสนุกสนานได้เลย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราขอความยินยอมของคุณในการใช้คุกกี้ ดูรายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ คุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราขอความยินยอมของคุณในการใช้คุกกี้ ดูรายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ คุกกี้