ทำฟันประกันสังคม

ทำฟัน ประกันสังคม 900 บาท ไม่ต้องสำรองจ่าย มีสิทธิทำอะไรได้บ้าง?

หนึ่งในข้อดีของการเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ คือ การมีสิทธิประกันสังคมนี่แหละ นอกจากดูแลสุขภาพกายเวลาเจ็บป่วยแล้ว เรายังสามารถใช้สิทธิทำฟันประกันสังคม มาขูดหินปูน ถอนฟัน อุดฟันได้อีกด้วย

หนึ่งในโครงการดีๆ ของ Smile Seasons ที่ทำร่วมกับสำนักงานประกันสังคม เพื่ออำนวยความสะดวกในกับคุณคือ การเบิกประกันสังคมทันตกรรมโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ใช้หลักฐานแค่บัตรประชาชนใบเดียว เรียกว่าสะดวกสบายไม่ต้องกรอกและส่งเอกสารเองให้วุ่นวาย

ข้อควรระวังคือสิทธิทำฟันประกันสังคมนั้นไม่สามารถทบไว้ใช้ปีถัดไปได้ ฉะนั้นเมื่อโดนหักเงินประกันสังคมทุกเดือนไปแล้ว อย่ามัวแต่ทำงานหนักจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองกันนะ หาเวลาแวะเข้ามาใช้สิทธิของคุณทำฟันกับเราง่ายๆ เพียงลงทะเบียนและรอเจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับเพื่อจองคิวนัดคุณหมอได้เลย

สารบัญเนื้อหา

ทำฟัน ประกันสังคม คืออะไร

ทำฟันประกันสังคม คือการใช้สิทธิของผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 และ 39 ในการเข้ารับบริการทางทันตกรรม โดยไม่ต้องสำรองจ่ายในคลินิกทันตกรรม และสถานพยาบาลที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมเอาไว้ โดยการใช้สิทธิทางทันตกรรมสามารถใช้ที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นโรงพยาบาลต้นสังกัดของคุณเท่านั้น

สิทธิทำฟันประกันสังคม ทำอะไรได้บ้าง

ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ด้วยสิทธิประกันสังคม

ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุดด้วยสิทธิประกันสังคม

จะเบิกค่าใช้จ่ายจากงบก้อนเดียวกันคือ 900 บ./ปี

ประกันสังคมทำฟันปลอม

ให้สิทธิผู้ประกันตนในการเบิกฟันฟลอมภายในเวลา 5 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ

ประกันสังคมทำฟันปลอม

1. ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน

 • ฟันปลอมจำนวน 1-5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,300 บ.
 • ฟันปลอมจำนวนมากกว่า 5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บ.
 

2. ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก

 • ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท (ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม)
 • ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท (ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม)

รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกันสังคมทันตกรรม ปี 2567

 

หากคุณเข้ามาใช้สิทธิขูดหินปูนประกันสังคม อุดฟันประกันสังคม หรือถอนฟันประกันสังคม กับ Smile Seasons คุณสามารถเบิกได้ 900 บาท โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว และไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารอะไรเพิ่มเติม

แต่ในกรณีที่คุณเข้ามาใช้สิทธิทำฟันปลอมประกันสังคม คุณจะต้องสำรองจ่ายเงินก่อน ทางคลินิกทันตกรรมจะออกใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ เพื่อให้คุณนำเอกสารไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) เพื่อขอรับประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการตามระบุไว้ในใบรับรองแพทย์

 
เอกสารที่ต้องใช้ยืนขอรับผลประโยชน์กรณีทันตกรรมมีดังนี้
 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16)
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยราชการ
 • เวชระเบียนของทันตแพทย์ผู้รักษา (กรณีเบิกฟันปลอมฐานอะคริลิก)
 • สำนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร)

เราสามารถใช้สิทธิทำฟันประกันสังคมได้ที่ไหนบ้าง

 • คุณสามารถใช้สิทธิประกันสังคมทันตกรรมได้ที่คลินิกทันตกรรม และสถานพยาบาลทุกที่ ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสถานพยาบาลต้นสังกัดเท่านั้น แต่ต้องเป็นสถานพยาบาลที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมเท่านั้น
 • ปัจจุบันมีคลินิกทันตกรรมถึง 3,000 กว่าคลินิกทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด เข้าร่วมโครงการเบิกทำฟันประกันสังคม แบบไม่ต้องสำรองจ่าย หากคุณไม่แน่ใจคุณสามารถสอบถามโดยตรงกับคลินิกทันตกรรมที่คุณอยากเข้าไปใช้สิทธิเพื่อความมั่นใจอีกครั้ง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทำฟันประกันสังคม

สอนการดูแลสุขภาพช่องปาก

จัดฟันไม่สามารถเบิกประกันสังคมได้ ยกเว้นในขั้นตอนเคลียร์ช่องปาก หากคุณยังไม่ได้ใช้สิทธิประกันสังคม และมีรายการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน หรือ ผ่าฟันคุด คุณสามารถเบิกได้ 900 บาทต่อปี

ประกันสังคมไม่สามารถเบิกค่ารักษารากฟันได้

สิทธิประกันสังคมในการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน หรือผ่าฟันคุด สามารถเบิกได้ 900 บ.ต่อปี ส่วนฟันปลอมจะเบิกได้ทุก 5 ปี

ไม่ต้องใช้เอกสารอะไรเลย ใช้แค่บัตรประชาชนสำหรับให้เจ้าหน้าที่ของเราเช็คสิทธิประกันสังคมในระบบของสำนักงานประกันสังคมเท่านั้น

สำหรับรายการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน หรือผ่าฟันคุด คุณสามารถเบิกค่ารักษาได้ 900 บ. โดยไม่จำเป็นต้องสำรองจ่าย หากมีส่วนต่างค่อยชำระเพิ่มเติม

 

ส่วนกรณีฟันปลอมคุณต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นไปยังสำนักงานประกันสังคม

กรณีฟันปลอมคุณต้องส่งเอกสารภายในเวลา 2 ปี นับจากวันที่ปรากฎในใบรับรองแพทย์ของคุณ

คุณสามารถใช้สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ของ 11 ธนาคารดังนี้

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย  จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารออมสิน (ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม)
 • ธนาคาเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม)

คุณสามารถเช็คสิทธิประกันสังคมได้ที่ website ประกันสังคม https://www.sso.go.th/ หรือแอปพลิเคชั่น SSO CONNECT ช่องทาง download ที่ Google Play : https://bit.ly/3wzGKJzq หรือ App Store : https://apple.co/3cqrXjG

 • ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน จำนวน 1-5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,300 บ.
 • ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน จำนวนมากกว่า 5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บ.
 • ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท (ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม)
 • ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท (ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม)

ทำฟันประกันสังคม โดยไม่ต้องสำรองจ่าย กับ Smile Seasons

ขูดหินปูนประกันสังคม ตรวจฟัน

ตรวจสุขภาพช่องปาก

คุณหมอจะตรวจสุขภาพช่องปากให้กับคุณอย่างละเอียด พร้อมให้คำแนะนำกับคุณว่ามีฟันผุ หรือปัญหาทันตกรรมอย่างอื่นที่ต้องได้รับการแก้ไขหรือไม่

ขูดหินปูน เบิกประกันสังคม

ขูดหินปูน

กำจัดหินปูนสะสม ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคทางทันตกรรมต่างๆ มากมาย ให้ฟันของคุณสะอาดหมดจด และมีสุขภาพดี

เคลือบฟลูออไรด์

ปิดท้ายด้วยการเคลือบฟลูออไรด์ เพื่อลดโอกาสในการเกิดฟันผุ

ขูดหินปูน เบิกประกันสังคม ส่วนลดพิเศษ

รับส่วนลด 10%

หากคุณหมอตรวจพบฟันผุ หรือปัญหาทันตกรรมอย่างอื่น เพียงทำนัดเข้ามารักษาต่อเนื่องกับเรา ภายใน 1 เดือน คุณจะได้รับส่วนลดพิเศษ 10% จากราคารักษาปกติ

โปรโมชั่นเสริมเมื่อขูดหินปูนกับ Smileseasons

คุณสามารถเลือกซื้อแพคเกจเพิ่มเติมราคาพิเศษได้ เมื่อขูดหินปูนกับเรา

โปรโมชันทำฟันประกันสังคม ขูดหินปูน

AirFlow เพิ่ม 500 บาท – ขจัดคราบติดแน่นบนผิวฟันให้ขาวสะอาดเอี่ยมมากยิ่งขึ้นด้วย การพ่นละอองน้ำ ผสมผงขัดพิเศษทางทันตกรรม ด้วยแรงดันสูง เหมาะสำหรับผู้ที่ดื่มชา กาแฟเป็นประจำ หรือผู้ที่สูบบุหรี่

โปรโมชันฟอกสีฟัน Cool Light

ฟอกสีฟัน Cool Light เพิ่ม 3,500 บาท – ให้ฟันสุขภาพดีจากขูดหินปูน และขาวสวยจากเทคโนโลยีฟอกสีฟันด้วยแสงเย็น Cool Light จากประเทศอเมริกา ฟันขาวขึ้นทันทีใน 45 นาที ดูแลทุกขั้นตอนโดยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ

อ้างอิง
 • กรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าตัดฟันคุด และใส่ฟันเทียม)., Available from: https://www.sso.go.th
 • สิทธิทำฟันประกันสังคม 900 บาท ไม่ต้องสำรองจ่าย ทำอะไรได้บ้าง?., Available from: https://bangpakok3.com/care_blog/view/35
 • ย้ำผู้ประกันตนมีสิทธิทำฟันฟรี 900 บาทต่อปี แนะใช้สิทธิก่อนสิ้นปี ., Available from: https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/33/iid/126909
 • ผู้ประกันตน ใช้สิทธิทันตกรรม ไม่ต้องสำรองจ่าย., Available from: https://bangpo-hospital.com/dental-social-security/

บทความโดย

Picture of ทพ.ธนิตย์ วนิชนพรัตน์

ทพ.ธนิตย์ วนิชนพรัตน์

วุฒิบัตรทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาปริทันตวิทยา ทันตแพทยสภา
Certificate of Training Orthodontic and Miniscrew – Advance Orthodontic Society
Certification of Invisalign Provider
ทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

ลงทะเบียนใช้สิทธิ

กรอกรายละเอียด และรอการติดต่อจากเรา คุณสามารถโทรหาเราที่ 02-114-3274 หรือ LINE @smileseasons.dc

โปรโมชั่นขูดหินปูนประกันสังคม คุณจะได้รับ

รีวิวจากคนไข้ของเรา

Affordable price. Easy to book the appointment. Nearby the skytrain, easy to commute.
Napassorn Thammaviwatnukoon Avatar
Napassorn Thammaviwatnukoon
16 Dec 2023
Love❤️ Dr. Pinmuk Supachaiyakit! The dentist Pinmuk is always so kind, professional, courteous and very informative. The front desk staffs were welcoming and helpful. The dental office was nice and clean. Thanks for thanking care of me and my teeth. I highly recommend Smile Seasons Clinic.
Kanyarat Chotkeattikhun Avatar
Kanyarat Chotkeattikhun
01 Dec 2023
Love❤️ Dr. Pinmuk Supachaiyakit! The dentist Pinmuk is always so kind, professional, courteous and very informative. The front desk staffs were welcoming and helpful. The dental office was nice and clean. Thanks for thanking care of me and my teeth. I highly recommend Smile Seasons Clinic.
Kanyarat Chotkeattikhun Avatar
Kanyarat Chotkeattikhun
01 Dec 2023
The dentists at this clinic are not only skilled but also genuinely caring. During my appointment with Dr. Kanoksiri, I received exceptionally thoughtful treatment and clear, helpful recommendations.
Kanokphol Pansailom Avatar
Kanokphol Pansailom
01 Dec 2023

โปรโมชั่นอื่นๆ

กัดลิ้นตัวเองเป็นแผล ภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

กัดลิ้นตัวเองเป็นแผล ภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

การกัดลิ้นตัวเอง อาจกลายเป็นปัญหาสุขภาพที่ไม่ควรมองข้าม วันนี้เราจึงมีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับสาเหตุ อาการ และวิธีรักษาอาการกัดลิ้นตัวเองมาฝากกัน

Read More »
มีกลิ่นปากควรทำอย่างไร?

มีกลิ่นปากควรทำอย่างไร?

หลายคนอาจสงสัยว่ากลิ่นปากเกิดจากอะไร และเราจะมีวิธีป้องกันหรือรักษาอาการนี้อย่างไร วันนี้เรามีคำตอบ พร้อมแนะนำวิธีดูแลช่องปากให้ห่างไกลจากปัญหากลิ่นปาก

Read More »
รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับฟันเขี้ยว

รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับฟันเขี้ยว

วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับฟันเขี้ยวกันให้มากขึ้น พร้อมทั้งหน้าที่ ความสำคัญ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และวิธีการดูแลรักษาฟันเขี้ยวให้แข็งแรงอยู่กับเราได้อย่างยาวนาน

Read More »
แปรงฟันแห้ง ช่วยป้องกันฟันผุได้มากกว่าเดิม

แปรงฟันแห้ง ช่วยป้องกันฟันผุได้มากกว่าเดิม

วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันว่าการแปรงฟันแห้งคืออะไร และมีข้อดีอะไรบ้าง เพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนวิธีแปรงฟันให้เหมาะสม รักษาสุขภาพฟันให้แข็งแรงได้ยาวนาน

Read More »

บัตรทองทำฟันฟรี thankyou

คืนชีวิตใหม่ให้กับฟันของคุณด้วยทันตกรรรมรากเทียม พร้อมครอบฟันในราคาพิเศษ เพียง 29,000 บ. (ผ่อนชำระสองครั้ง) จากปกติ 55,000

Read More »
ทำฟันเบิกประกันสังคม ฟรี

มีบัตรทอง ทำฟันฟรีได้ที่ Smile Seasons – โครงการใหม่ 2567

รู้หรือไม่? ตอนนี้มีบัตรทอง ทำฟันได้ฟรี 3 ครั้งต่อปี – ไม่ต้องรอคิวที่ รพ. ไม่ต้องสำรองจ่าย อยากรู้ว่าต้องทำอย่างไร เบิกค่ารักษาอะไรได้บ้าง กดอ่านได้เลย

Read More »
ขูดหินปูนคืออะไร

ใช้สิทธิขูดหินปูน โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมให้บริการตอบคำถาม ข้อสงสัย ประเมินค่าใช้จ่าย ทำนัดปรึกษากับคุณหมอ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เจ้าหน้าที่ของเราจะรีบติดต่อกลับไปให้ข้อมูลคุณโดยเร็วที่สุด

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราขอความยินยอมของคุณในการใช้คุกกี้ ดูรายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ คุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราขอความยินยอมของคุณในการใช้คุกกี้ ดูรายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ คุกกี้