มีความเสี่ยง

คุณมีความเสี่ยงในการเข้ารับบริการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราโดยด่วน เพื่อทำการซักประวัติและให้คำแนะนำเพิ่มเติม


เราอาจจำเป็นต้องเลื่อนนัดของคุณออกไปก่อนอย่างน้อย 14 วัน