ไม่มีความเสี่ยง

เราได้มีการคัดกรองความเสี่ยงของคนไข้ และพนักงานทุกคนของเรา รวมทั้งมีการทำความสะอาดตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค

 

หากคุณมีข้อสงสัย หรือไม่แน่ใจประวัติความเสี่ยงของคุณ กรุณาติดต่อเรา