Service

อัตราค่าบริการ

ตรวจหรือปรึกษาปัญหาสุขภาพช่องปาก – ฟรี

หากคุณมีข้อกังวลใจใดๆ เกี่ยวกับสุขภาพฟัน/ช่องปาก คุณสามารถทำนัดเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับคุณหมอได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ซึ่งจะทำให้คุณได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง พร้อมกันนั้นคุณหมอจะแนะนำและอธิบายทางเลือกในการรักษาตามหลักวิชาการ เพื่อให้คุณได้รับการรักษาที่ดีและเหมาะสมกับคุณมากที่สุด

อุดฟัน
ราคาเริ่มต้น (ขึ้นกับวัสดุและจำนวนด้านที่ผุ)

800-900

ขูดหินปูน
ราคาเริ่มต้น (ขึ้นกับปริมาณหินปูน)

900

ถอนฟัน
ราคาเริ่มต้น (ขึ้นกับซี่ฟันและความซับซ้อน)

900

พิมพ์ปากเพื่อวางแผนการรักษา

1,000

เครื่องมือคงสภาพฟัน
ราคาต่อชิ้น

2,500

เครื่องมือจัดฟันชนิดโลหะ
ราคาเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่น

42,000-45,000

เครื่องมือจัดฟันชนิดเซรามิก
ราคาเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่น

65,000

เครื่องมือจัดฟันชนิดเดม่อน
ราคาเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่น

80,000

เครื่องมือจัดฟันชนิดเดม่อนเคลียร์
ราคาเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่น

85,000

จัดฟันแบบครอบใส Invisalign
ระบบ i7 (เครื่องมือไม่เกิน 7 ชิ้น)

80,000

จัดฟันแบบครอบใส invisalign
ระบบ Lite (เครื่องมือไม่เกิน 14 ชิ้น)

130,000

จัดฟันแบบใส invisalign
ระบบ Full (ไม่จำกัดจำนวนชิ้นเครื่องมือ)

170,000

อุดปิดช่องฟันห่าง

3,500-5,000

เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (วีเนียร์)
ราคาต่อซี่

3,500-4,000

เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก (วีเนียร์)
ราคาเริ่มต้นต่อซี่ ขึ้นอยู่กับวัสดุ

10,000

ฟอกฟันขาวในคลินิกด้วยระบบ Zoom!

12,000

ฟอกฟันขาวด้วยตนเองที่บ้าน
Opalescence – 3 หลอด

5,000

ขัดคราบติดแน่นบนผิวฟันด้วยแรงลม (Airflow)

1,500

ครอบฟันขาวชนิดถอดได้ (Giko Smile)
หนึ่งชิ้น / สองชิ้น

12,000 / 18,000

ผ่าตัดเหงือกเพื่อความสวยงาม แก้ไขภาวะยิ้มเห็นเหงือก
ราคาต่อ 6-10 ซี่

18,000-20,000

อุดฟันด้วยวัสดุโลหะ
1 ด้าน / เพิ่มด้านละ 

800-900 / 400

อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
1 ด้าน / เพิ่มด้านละ

900-1,000 / 500-600

ขูดหินปูน และขัดฟัน

900-1,500

ขูดหินปูนและขัดฟัน
โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

1,300-1,500

เกลารากฟัน
ตำแหน่งละ

1,500-2,000

ผ่าตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวของฟัน

5,000

ผ่าตัดปลูกเหงือก / แก้ไขภาวะเหงือกร่น

6,000 / 8,000

ผ่าตัดปลูกกระดูกแก้ไขรอยโรคปริทันต์
ไม่รวมค่าวัสดุ

9,000

ถอนฟัน

900-1,200

ถอนฟันยากผิดปกติ, ฟันกรามซี่ที่ 3

1,600-2,000

ผ่าฟันคุด

2,500-5,000

ผ่าฟันคุดยากผิดปกติ / ฟันผัง

5,500-8,000

ผ่าตัดเนื้อเยื่อรั้งริมผีปาก/ลิ้น (Frenum)

3,500-5,000

ผ่าตัดปุ่มกระดูกที่เพดานปาก/ใต้ลิ้น

4,000 / 5,000

ผ่าตัดเสริมกระดูกสำหรับฝังรากเทียม
ไม่รวมค่าวัสดุ

13,000

ผ่าตัดยกพื้นไซนัสสำหรับฝังรากเทียม
ราคาเริ่มต้น ไม่รวมค่าวัสดุ (ขึ้นอยู่กับวิธีการรักษา)

9,000

ฟันหน้า

6,500-7,000

ฟันกรามน้อย

8,500-9,000

ฟันกราม

11,000-12,000

รักษารากฟันฉุกเฉินเพื่อลดอาการปวด

1,500

ครอบฟัน

10,000

ฟันปลอมชนิดถอดได้ฐานพลาสติก

3,500

ฟันปลอมชนิดถอดได้ฐานโลหะ

9,000

ฟันปลอมทั้งชิ้น บน หรือ ล่าง
ชิ้นละ

16,000-18,000

ฟันปลอมทั้งปากบนและล่าง

30,000

สะพานฟันชนิดถอดได้

6,000

เคลือบฟลูออไรด์

600

ขูดหินปูน ขัดฟัน และเคลือบฟลูออไรด์

800-1,200

เคลือบหลุมร่องฟัน
ซี่ละ

600

เคลือบหลุมร่องฟัน (ตั้งแต่ 3 ซี่ขึ้นไป)
ซี่ละ

550

อุดฟันน้ำนม

800-1,500

ถอนฟันน้ำนม

400-700

รักษารากฟันน้ำนม

2,200-3,000

ครอบฟันน้ำนม

2,700-3,000

เครื่องมือป้องกันฟันล้ม

3,500-4,000

บริหารกล้ามเนื้อ และฝึกการเคลื่อนไหวข้อต่อขากรรไกร

800

เฝือกสบฟันชนิดแข็ง เพื่อรักษาภาวะนอนกัดฟัน

6,500

เฝือกสบฟันชนิดอ่อน (ฟันยาง)

4,000-5,000

เครื่องมือลดการนอนกรน

15,000

เครื่องมือรักษาภาวะหยุดหายใจขณะนอน

28,000-30,000

รากเทียม
วัสดุจากประเทศเกาหลี

55,000

รากเทียม
วัสดุจากประเทศอเมริกา/ยุโรป

75,000-80,000

ค่าบริการที่ระบุเป็นราคาเริ่มต้นเท่านั้น คนไข้สามารถสอบถามค่ารักษารวมทั้งขั้นตอนในการรักษาได้ เพียงทำนัดเข้ามาเพื่อตรวจและขอคำปรึกษากับคุณหมอที่คลินิก