เบิกประกันสังคม ทำฟัน ออนไลน์ได้ไหม รอกี่วัน ดูวิธีทำแบบละเอียด

 

สิทธิประกันสังคม ทำฟัน เป็นหนึ่งในสิทธิพื้นฐานที่สามารถใช้เพื่อดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของเราได้ เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน เป็นต้น โดยคลินิก Smile Seasons ได้ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนไข้คือ ให้คนไข้สามารถทำการรักษาได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย โดยใช้หลักฐานยืนยันตัวตนเพียงแค่บัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น ไม่ต้องส่งเอกสารเองให้วุ่นวาย

 

สำหรับสิทธิประกันสังคมทันตกรรมนั้นจะเป็นการใช้สิทธิปีต่อปี ไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในปีถัดไปได้ จึงแนะนำให้แวะมาใช้สิทธิทำฟันของตนเอง เพื่อรักษาสุขภาพฟันให้อยู่กับเราไปนาน ๆ 

 

แล้วรายละเอียดการเบิกประกันสังคมทำฟันมีอะไรบ้าง สามารถทำฟันประเภทไหนได้ กลุ่มบุคคลไหนเบิกได้ ในบทความนี้ คลินิก Smile Seasons รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเอาไว้แล้ว มาดูกันได้เลย

เบิกประกันสังคม ทำฟัน ออนไลน์
สารบัญเนื้อหา

สิทธิประกันสังคม ทำฟัน เป็นหนึ่งในสิทธิพื้นฐานที่สามารถใช้เพื่อดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของเราได้ เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน เป็นต้น โดยคลินิก Smile Seasons ได้ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนไข้คือ ให้คนไข้สามารถทำการรักษาได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย โดยใช้หลักฐานยืนยันตัวตนเพียงแค่บัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น ไม่ต้องส่งเอกสารเองให้วุ่นวาย

 

สำหรับสิทธิประกันสังคมทันตกรรมนั้นจะเป็นการใช้สิทธิปีต่อปี ไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในปีถัดไปได้ จึงแนะนำให้แวะมาใช้สิทธิทำฟันของตนเอง เพื่อรักษาสุขภาพฟันให้อยู่กับเราไปนาน ๆ 

 

แล้วรายละเอียดการเบิกประกันสังคมทำฟันมีอะไรบ้าง สามารถทำฟันประเภทไหนได้ กลุ่มบุคคลไหนเบิกได้ ในบทความนี้ คลินิก Smile Seasons รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเอาไว้แล้ว มาดูกันได้เลย

ประเภททันตกรรมที่สามารถเบิกประกันสังคม ทำฟัน ออนไลน์ได้

เบิกประกันสังคมออนไลน์ ทำฟันประเภทไหนได้บ้าง? สำหรับประเภททันตกรรมที่สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้แก่

 • ถอนฟัน อุดฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินปูน

โดยสามารถเบิกได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 900 บาทต่อปี แต่ถ้าหากมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 900 บาท ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายค่าส่วนต่างเพิ่มเติม สำหรับการรักษาดังกล่าว คุณไม่จำเป็นต้องทำเบิกออนไลน์ใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแสดงบัตรประชาชน เช็คสิทธิประกันสังคมในวันที่ทำการรักษาเท่านั้น

 • การทำฟันปลอม

นอกจากการถอนฟัน อุดฟัน ผ่าฟันคุด และขูดหินปูนแล้ว ประกันสังคมยังครอบคลุมไปถึงสิทธิการทำฟันปลอมอีกด้วย โดยผู้ประกันตนสามารถเบิกค่ารักษาทำฟันปลอมภายในเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอม สำหรับรายละเอียดของสิทธิการทำฟันปลอม แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

 • ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน
 • ฟันปลอมจำนวน 1-5 ซี่ เบิกได้เท่ากับที่จ่ายจริง ภายในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท
 • ฟันปลอมจำนวน 5 ซี่ เบิกได้เท่ากับที่จ่ายจริง ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท
 • ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก
 • ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ภายในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท
 • ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ภายในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท 

การเบิกประกันสังคม ทำฟัน ออนไลน์เตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เบิกประกันสังคมทำฟัน เอกสารต้องใช้อะไรบ้าง? โดยทั่วไปแล้วผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิประกันสังคมทำฟันโดยไม่ต้องสำรองจ่าย แต่ในกรณีที่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน ผู้ประกันตนสามารถเตรียมเอกสาร เพื่อเบิกประกันสังคม ทำฟัน ออนไลน์ได้ ดังต่อไปนี้

 1. ใบเสร็จรับเงิน
 2. ใบรับรองแพทย์ 
 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ใช้หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน
 4. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16)
 5. เวชระเบียนของทันตแพทย์ผู้ให้การรักษา (กรณีเบิกฟันปลอมฐานอะคริลิก)

ในกรณีที่คนไข้เข้ามาใช้สิทธิประกันสังคมทำฟันปลอม คนไข้จะต้องสำรองจ่ายเงินออกก่อนและค่อยยื่นเอกสารเบิกประกันสังคม ทำฟัน ออนไลน์ เพื่อขอรับประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการ 

3 ขั้นตอนการเบิกประกันสังคม ทำฟัน ออนไลน์

ขั้นตอนการเบิกประกันสังคม ทำฟัน ออนไลน์ ง่าย ๆ มีดังนี้

1. เข้าระบบประกันสังคม

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม
 • เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน (หากยังไม่ได้สมาชิกสามารถกดสมัครสมาชิกได้)

2. ขอเบิกประกันสังคมทำฟัน

 • คลิกที่เมนู ระบบทันตกรรม
 • ระบบจะนำมายังหน้าหลัก
 

 เบิกประกันสังคม ทำฟัน

 

 • คลิกที่เมนูบันทึก/แก้ไข เบอร์โทรศัพท์ของผู้ประกันตน เพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
 • คลิกเมนูตรวจสอบสิทธิ / บันทึกรับแจ้ง กรณีทันตกรรม พร้อมกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน วันที่ใช้สิทธิ สิทธิประโยชน์ ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ หน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
 • หลังจากเสร็จสิ้นการกรอกข้อมูลส่วนตัว จะมีเพิ่มเติมให้กรอก “สปส.รับผิดชอบ” ในข้อนี้ให้เลือกสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ที่เราสะดวกไปยื่นเอกสาร
 • เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างครบถ้วน ให้คลิกปุ่ม “ยืนยันการเบิก” 

 

3. นำส่งเอกสารให้กับสำนักงานประกันสังคม

 • หลังจากนั้นให้นำเอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสารหลักฐานใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตน ไปยื่น ณ สำนักงานประกันสังคมที่เลือกยื่นในระบบออนไลน์

 

บุคคลกลุ่มไหนที่ได้สิทธิเบิกประกันสังคม ทำฟัน ออนไลน์

บุคคลที่สามารถใช้สิทธิเบิกประกันสังคม ทำฟัน ออนไลน์ได้ จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 เท่านั้น (ผู้ประกันตนมาตรา 40 ไม่รวมอยู่ในสิทธินี้)

 

โดยผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนจะถึงเดือนที่เข้ารับบริการทำฟัน แต่ในกรณีที่ผู้ประกันตนลาออกจากงานหลังที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมครบ 3 เดือนแล้ว ผู้ประกันตนยังมีสิทธิทำฟันต่อไปอีก 6 เดือนนับจากวันที่ลาออก หมดกังวลเรื่องการทำฟันได้เลย

ตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเบิกประกันสังคม ทำฟัน ออนไลน์

รวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเบิกประกันสังคม ทำฟัน ออนไลน์

เบิกประกันสังคม ทำฟัน ออนไลน์ ภายในกี่วัน?

ผู้ประกันตนควรยื่นเรื่องเบิกประกันสังคม ทำฟัน ออนไลน์ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการ

สามารถเบิกประกันสังคม ทำฟัน ออนไลน์ได้ภายในกี่วัน?

เบิกประกันสังคม ทำฟัน ออนไลน์กี่วันได้? ปกติแล้วจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ หากเอกสารครบถ้วน แต่ถ้าหากเกิน 2 สัปดาห์เป็นต้นไป สามารถติดต่อ สปส. ได้ทันที

จัดฟัน สามารถเบิกประกันสังคมได้ไหม

การจัดฟันไม่สามารถเบิกประกันสังคมได้ ยกเว้นขั้นตอนการเคลียร์ช่องปากเบื้องต้น เช่น อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินปูน

สามารถเช็กสิทธิประกันสังคมทันตกรรมของตนเองได้จากทางไหนบ้าง

คุณสามารถเช็กสิทธิประกันสังคมทันตกรรมได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม (https://www.sso.go.th/) หรือแอปพลิเคชั่น SSO Connect เปิดให้ดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Google Play Store

สรุปเรื่องเบิกประกันสังคม ทำฟัน ออนไลน์

สิทธิประกันสังคม ทำฟันเป็นสิทธิประโยชน์ที่ช่วยดูแลเรื่องสุขภาพช่องปากของคุณให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอ สามารถใช้ได้ทั้งอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด รวมถึงการทำฟันปลอมอีกด้วย

ที่ Smile Seasons ให้คุณทำฟันประกันสังคมโดยไม่ต้องสำรองจ่าย พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างละเอียด แนะนำการรักษาที่เหมาะสมให้กับคนไข้ เรามีทีมทันตแพทย์เฉพาะทางจากทุกสาขา มั่นใจได้ว่าคนไข้ทุกคนจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องและมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังจองคิวง่าย ให้บริการถึง 7 สาขาใกล้บ้านคุณสำหรับผู้ที่สนใจเข้าพบคุณหมอที่คลินิกทันตกรรม Smile Seasons เพื่อตรวจสุขภาพฟันและรับบริการต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางเหล่านี้

 

Facebook : smileseasons.dc

Line : @smileseasons.dc

E-mail : smileseasons.dc@gmail.com

Tel : 02-114-3274รีวิวจากคนไข้ของเรา

Affordable price. Easy to book the appointment. Nearby the skytrain, easy to commute.
Napassorn Thammaviwatnukoon Avatar
Napassorn Thammaviwatnukoon
16 Dec 2023
Love❤️ Dr. Pinmuk Supachaiyakit! The dentist Pinmuk is always so kind, professional, courteous and very informative. The front desk staffs were welcoming and helpful. The dental office was nice and clean. Thanks for thanking care of me and my teeth. I highly recommend Smile Seasons Clinic.
Kanyarat Chotkeattikhun Avatar
Kanyarat Chotkeattikhun
01 Dec 2023
Love❤️ Dr. Pinmuk Supachaiyakit! The dentist Pinmuk is always so kind, professional, courteous and very informative. The front desk staffs were welcoming and helpful. The dental office was nice and clean. Thanks for thanking care of me and my teeth. I highly recommend Smile Seasons Clinic.
Kanyarat Chotkeattikhun Avatar
Kanyarat Chotkeattikhun
01 Dec 2023
The dentists at this clinic are not only skilled but also genuinely caring. During my appointment with Dr. Kanoksiri, I received exceptionally thoughtful treatment and clear, helpful recommendations.
Kanokphol Pansailom Avatar
Kanokphol Pansailom
01 Dec 2023

โปรโมชั่นอื่นๆ

ฟันผุ จะจัดการอย่างไรดี dental caries FM

ฟันผุ จุดเริ่มต้นของหลายปัญหาทันตกรรม จะรักษาอย่างไรดี

ฟันผุ เรื่องเล็กที่ไม่เล็กอย่างที่คิด คุณหมอพาคุณมาเรียนรู้ทุกซอกทุกมุมเกี่ยวกับฟันผุ ตั้งแต่ สาเหตุ อาการ วิธีป้องกัน ตัวเลือกการรักษา รวมถึงค่าใช้จ่าย

Read More »
พิมพ์ปากด้วยตัวเองที่บ้าน

พิมพ์ปากที่บ้าน เชื่อมคุณกับคลินิกทันตกรรมด้วยเทคโนโลยี​

อยากยิ้มสวย แต่ก็ขี้เกียจฝ่ารถติด ไปนั่งรอที่คลินิก จะดีกว่าไหม? ถ้าคุณสามารถจัดฟันใส ทำรีเทนเนอร์ หรือฟอกสีฟัน ได้จากที่บ้านโดยไม่ต้องเสียเวลามาที่คลินิก

Read More »
เคลียร์ช่องปาก

เคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟันคืออะไร ต้องทำอะไรบ้าง ราคาเท่าไหร่ จำเป็นไหม

อยากจัดฟันทำไมต้องเคลียร์ช่องปากก่อน จัดฟันไปก่อนได้ไหม มีขั้นตอนและค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับการเคลียร์ช่องปาก การรักษาที่คุณต้องทำก่อนเริ่มจัดฟัน

Read More »
เสียวฟัน

เสียวฟัน เป็นอาการของโรคใดได้บ้าง มีวิธีป้องกัน และรักษาได้อย่างไร

เสียวฟันเป็นหนึ่งในอาการเริ่มต้นของโรคทางทันตกรรมมากมาย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เสียวฟัน จะแปรงฟันหรือกินอะไรก็ไม่สะดวกเพราะปวดจี๊ดอยู่ตลอด บทความนี้เขียนมาเพื่อคุณ

Read More »
ฟันแตก

ฟัน​แตก อุดฟันได้ไหม ต้องรักษารากฟันหรือเปล่า ค่าใช้จ่ายแพงไหม อ่านเลย   

ฟันแตกเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดความกังวลทั้งในด้านรูปลักษณ์ และสุขภาพในช่องปาก แต่จะต้องรักษาอย่างไร ค่าใช้จ่ายแพงไหม พบคำตอบได้ในบทความนี้

Read More »
ฟันตาย

ฟันตาย ฟันเสียเกิดจากอะไร อันตรายไหม แก้ไขยังไงดีโดยไม่ต้องถอน

ฟันตาย เป็นภาวะอันตรายภายในช่องปากที่ไม่ควรละเลย มาดูกันว่า ฟันตายเกิดจากอะไร อัตรายแค่ไหม และจะแก้ไขด้วยวิธีไหนได้บ้าง

Read More »

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราขอความยินยอมของคุณในการใช้คุกกี้ ดูรายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ คุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราขอความยินยอมของคุณในการใช้คุกกี้ ดูรายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ คุกกี้