ทำฟันเบิกประกันสังคม ทำอะไรได้บ้าง

ทำฟันเบิกประกันสังคม

ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 เบิกค่าขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุดได้รวมกันไม่เกินปีละ 900 บ. และยังสามารถเบิกค่าทำฟันปลอมสูงสุดได้ถึง 4,400 บ. ขึ้นอยู่กับประเภทของฟันปลอม