รากฟันเทียม

รากฟันเทียมแบบดิจิทัล หรือ Digital Implant Surgery คือการผสมผสานเทคโนโลยีทางทันตกรรมต่างๆ เพื่อวางแผน และกำหนดตำแหน่งการฝังรากเทียม ให้เป็นไปอย่างแม่นยำ และปลอดภัย คุณหมอทำงานง่าย คนไข้มีแผลเล็กกว่า เจ็บน้อยกว่า ฟื้นตัวไวกว่า

Play Video about โปรโมชั่นรากฟันเทียม Dental Implant Surgery Promotion

ขอต้อนรับสู่ยุคของทันตกรรมดิจิทัล

การฝังรากฟันเทียมแบบดั้งเดิม

กำหนดตำแหน่งด้วยภาพเอ็กซเรย์ธรรมดา ความลึก และองศาในการฝังขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคุณหมอ

เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT-Scan

ต่อมาเริ่มมีการใช้ CT-Scan ที่มีความละเอียดสูง สามารถเห็นอวัยวะสำคัญอื่นๆ ที่สำคัญเช่น เส้นประสาท และหลอดเลือด รวมถึงเห็นความหนาแน่นของกระดูก ทำให้วางแผนการรักษาได้ดีขึ้น

Digital Era

ด้วยความก้าวหน้าของ Digital Dentistry ปัจจุบันเราสามารถนำภาพ 3 มิติจากการสแกนช่องปาก รวมกับ CT Scan และนำข้อมูลที่ได้ไปกำหนดตำแหน่งการฝังรากเทียมใน Software ที่มีความแม่นยำสูง

Smile Seasons ตระหนักถึงข้อดีของการทำรากฟันเทียม เราอยากให้คุณ หรือคนที่คุณห่วงใย ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทานอาหารได้อร่อย ยิ้มได้มั่นใจ นอกจากทีมคุณหมอเฉพาะทางที่มีประสบการณ์แล้ว เรายังอยากให้คุณได้รับการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด

การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย จะทำให้การฝังรากฟันเทียม โดยเฉพาะในเคสที่ซับซ้อน หรือฝังพร้อมกันหลายตัวนั้น มีความสะดวกรวดเร็ว เจ็บน้อย และแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ข้อดีของการฝังรากฟันเทียมแบบดิจิทัล

Advantage of Digital Implant Surgery

รากฟันเทียม แม่นยำ

แม่นยำ

ข้อมูลดิจิทัลจะทำให้คุณหมอวางแผนได้ละเอียดมากขึ้น นอกจากนี้เรายังผลิต Guide เพื่อใช้กำหนดตำแหน่งในการฝังรากฟันเทียม ให้มีองศา และความลึกที่แม่นยำ

รากฟันเทียม เจ็บน้อย

เจ็บน้อย

การฝังรากฟันเทียมแบบเก่า จำเป็นต้องเปิดแผลขนาดใหญ่และลึกจนถึงกระดูก เพื่อกำหนดตำแหน่งในการฝัง การมี Guide จะช่วยให้แผลมีขนาดเล็กลง คุณเองก็จะเจ็บน้อยลงด้วย

fast เร็ว

รวดเร็ว

เมื่อตำแหน่งถูกกำหนดไว้อย่างแน่นอน และมี Guide เป็นตัวช่วย คุณหมอสามารถทำงานได้สะดวก ทำให้ลดเวลาในการรักษาลง นอกจากนี้แผลที่เล็กก็จะทำให้คุณฟื้นตัวได้รวดเร็วขึ้นด้วย

รากฟันเทียม สำเร็จ

ผลข้างเคียงน้อย

แผลที่เล็กจะลดโอกาสเสี่ยงต่อ เลือดออก การบวมอักเสบ และการติดเชื้อของแผลผ่าตัด มีงานวิจัยสนับสนุนว่าการใช้ Guide จะลดโอกาสความล้มเหลวของการฝังรากฟันเทียมได้ถึง 3 เท่าเมื่อเทียบกับแบบดั้งเดิม

ขั้นตอนการทำรากฟันเทียม

เปรียบเทียบความแตกต่างของการทำรากฟันเทียมแบบดั้งเดิม และแบบดิจิทอล

คุณหมอจะพูดคุย ซักประวัติ พร้อมตรวจประเมินช่องปากอย่างละเอียด เพื่อวางแผนการรักษา

เอ็กซเรย์แบบดั้งเดิม

dental X-ray

X-ray แบบปกติ ไม่เป็นที่นิยมที่ใช้วางแผนในการฝังรากฟันเทียม เนื่องจากมีรายละเอียดที่น้อยกว่า

เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT-Scan

dental CT Scan
 • ปัจจุบัน CT-Scan ถือเป็นมาตรฐานในการกำหนดตำแหน่งรากฟันเทียม
 • สามารถเห็นอุปสรรคต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการรักษา เช่น มวลกระดูกน้อยเกินไป, มีเส้นประสาท หรือเส้นเลือดในบริเวณใกล้เคียง

การพิมพ์ปากแบบเดิม

 • การพิมพ์ปากแบบเดิมจะใช้ปูน คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยระหว่างพิมพ์
 • เนื่องจากไม่ใช่ข้อมูลดิจิทัล จึงมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ร่วมกับ CT-Scan ในการกำหนดตำแหน่งฝังรากฟันเทียม
 • มีโอกาสแตกหัก หรือสูญหาย

Intraoral Scanner

 • การสแกนฟัน 3 มิติเป็นเทคโนโลยีที่มาทดแทนการพิมพ์ปากแบบดั้งเดิม
 • ข้อมูลดิจิทัลที่ไ่ด้สามารถนำไปใช้ร่วมกับ CT Scan เพื่อกำหนดตำแหน่งฝังรากฟันเทียมให้แม่นยำ
 • เนื่องจากการ scan จะเก็บข้อมูลสีของฟันเอาไว้ จึงนำไปช่วยเลือกเฉดของครอบฟันให้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติซี่อื่นๆ
 • ไฟล์จะถูกเก็บสำรองไว้ใน Cloud อย่างปลอดภัย ไม่ต้องกังวลเรื่องแตกหัก หรือสูญหาย

กำหนดตำแหน่งฝังรากฟันเทียมในคอมพิวเตอร์

 • การใช้ software ที่ทันสมัยในการวางตำแหน่งรากฟันเทียม คือจุดแตกต่างสำคัญซึ่งทำให้รากฟันเทียมแบบดิจิทัล แตกต่างจากแบบดั้งเดิม
 • เมื่อมีข้อมูลดิจิทัลที่ละเอียด คุณหมอก็สามารถวางตำแหน่งที่ดีที่สุดให้กับคุณได้

การผลิต Surgical Guide

implant surgical guide
 • Surgical Guide เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาจากการออกแบบในคอมพิวเตอร์ เพื่อครอบไปบนฟัน มีรูกำหนดขนาด ความลึก และองศา เพื่อช่วยให้คุณหมอฝังรากฟันเทียมได้อย่างแม่นยำ
 • เทคนิคในการฝังรากเทียมแบบดั้งเดิม หรือ Free-hand technique นั้นอาจเกิดความผิดพลาดได้ระหว่างฝัง

เมื่อวางแผนเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาถึงขั้นตอนการใส่รากฟันเทียม ในขั้นตอนนี้คุณหมอจะฝังรากฟันเทียมลงในกระดูกขากรรไกร หลังจากนั้นจะรอให้รากฟันเทียมยึดติดแน่นกับกระดูก ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน

แผลผ่าตัดแบบดั้งเดิม

conventional dental implant wound
 • เนื่องจากมีข้อมูลในการวางแผนมีจำกัด การฝังรากฟันเทียมแบบดั้งเดิมคุณหมอจึงจำเป็นต้องเปิดแผลขนาดใหญ่ เพื่อเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม
 • ต้องมีการเย็บแผล และคุณต้องเข้ามาตัดไหม
 • ใช้เวลาทำการรักษา และเวลาในการฟื้นตัวนานกว่า

แผลผ่าตัดที่ใช้ Computer-Guided

computer-guided dental implant wound
 • เนื่องจากทุกอย่างถูกวางแผนมาอย่างดีแล้วในคอมพิวเตอร์ รวมถึงคุณหมอมีเครื่องมืออย่าง Surgical Guide มาช่วย แผลจึงมีขนาดเล็กกว่า
 • ลดโอกาสที่ต้องเย็บแผล และคุณอาจไม่ต้องกลับมาตัดไหม
 • อวัยวะข้างเคียงบาดเจ็บน้อยกว่า ลดโอกาสของการบวม ปริมาณเลือดออก และการติดเชื้อ
ขั้นตอนการทำรากฟันเทียม ใส่ครอบฟัน
 • เมื่อส่วนฐานติดแน่นแข็งแรงดีแล้ว คุณหมอเฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์จะทำครอบฟัน หรือฟันปลอมส่วนบนต่อ ซึ่งเป็นของฟันที่ใช้บดเคี้ยว รวมทั้งเป็นส่วนที่ต้องใช้ความปราณีตให้มีลักษณะสวยงามเหมือนฟันธรรมชาติ

รีวิวจากคนไข้รากฟันเทียมที่น่ารักของเรา

Play Video about รีวิว สัมภาษณ์ รากฟันเทียม คุณเปียร์
Play Video about รีวิว สัมภาษณ์ รากฟันเทียม คุณไก่

โปรโมชั่นรากฟันเทียมดิจิทัล

39,999 บ.

ผ่อนชำระได้ 0%x4 เดือน

ความรู้เกี่ยวกับรากฟันเทียม

ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับรากฟันเทียม คุณหมอรวบรวมมาให้เป็นหัวข้อแล้วดังนี้

สารบัญ

รากฟันเทียมคืออะไร

รากฟันเทียม คืออะไร

รากฟันเทียม หรือ Dental Implant คืออุปกรณ์พิเศษรูปร่างคล้ายสกรู ซึ่งทำหน้าที่เสมือนรากฟันของคุณ ไม่ว่าคุณจะสูญเสียฟันธรรมชาติไปจากอุบัติเหตุ หรือสาเหตุอื่นๆ คุณสามารถทดแทนฟันของคุณได้หลายวิธี เช่น การใส่ฟันปลอม การทำสะพานฟัน และรากฟันเทียม ซึ่งถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทดแทนฟันธรรมชาติของคุณ

ใครบ้างที่ควรทำรากฟันเทียม

ข้อบ่งขี้ของรากฟันเทียม ทดแทนฟันธรรมชาติ

เมื่อคุณสูญเสียฟันธรรมชาติไป

หากคุณสูญเสียฟันไปด้วยสาเหตุต่างๆ (ถูกถอน หรืออุบัติเหตุ) คุณควรเข้ารับการทดแทนฟันธรรมชาติโดยเร็ว หากทิ้งไว้นาน ฟันข้างเคียงจะล้มมายังบริเวณที่เป็นช่องว่าง ฟันสู่คบก็อาจมีปัญหา ซึ่งจะทำให้การรักษายุ่งยากซับซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยไม่จำเป็น

ข้อบ่งขี้ของรากฟันเทียม ยึดกับฟันปลอม

การฝังรากฟันเทียมร่วมกับฟันปลอม หรือสะพานฟัน

คนไข้ที่ใส่ฟันปลอมถอดได้บางรายมีสันเหงือกเตี้ย ทำให้ฟันปลอมหลุดง่ายเวลาบดเคี้ยวอาหาร การใส่รากฟันเทียมเพื่อเป็นตัวยึดกับฟันปลอมให้แน่นไม่หลุดง่ายจะช่วยแก้ปัญหาได้ คนไข้จะสามารถเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้น

ทำไมใครๆ ก็ทำรากฟันเทียม

ความสวยงาม

การทดแทนฟันด้วยรากฟันเทียมจะทำให้คุณกลับมายิ้มได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง

เคี้ยวอาหารได้ดีขึ้น

เนื่องจากรากฟันเทียมสามารถรับแรงได้มาก คุณสามารถทานอาหารได้หลากหลายกว่าเดิม เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นมาก โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เมื่อทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงขึ้น แฮปปี้ทั้งคนไข้และลูกหลาน

ข้อดีรากฟันเทียม พูดชัดขึ้น

พูดชัดขึ้น

ฟันเป็นส่วนสำคัญมากต่อการออกเสียง รากฟันเทียมช่วยให้คุณสามารถพูดคำต่างๆ ได้ชัดเจนและถูกต้อง และเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับคุณ

ข้อดีรากฟันเทียม สะดวก

สะดวก

รากฟันเทียมนั้นเหมือนกับฟันธรรมชาติของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องถอดออกมาทำความสะอาดเหมือนกับฟันปลอม เพียงแต่แปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันตามปกติก็เรียบร้อย

ตัวเลือกอื่นๆ ในการทดแทนฟัน

เมื่อคุณสูญเสียฟันธรรมชาติไป คุณมีการรักษา 3 ตัวเลือก แต่ละอย่างมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออก เราอยากให้คุณรู้จักตัวเลือกทั้งหมดก่อนตัดสินใจ

ฟันปลอม

ฟันปลอม เป็นวิธีทดแทนฟันแบบถอดได้ ที่ได้รับความนิยม มีทั้งซี่เดียว หลายซี่ หรือทั้งปาก อาจจะเป็นแค่ส่วนของฟัน หรือมีส่วนของเหงือกด้วย

สะพานฟัน

สะพานฟัน ใช้ฟันข้างเคียงเป็นตัวยึด เรียกว่า Abutment teeth ซึ่งต้องได้รับการกรอฟันบางส่วนออก ส่วนฟันหลอที่ถูกแทนที่จะเรียกว่า Pontics

รากฟันเทียม

อย่างที่กล่าวไปในบทความนี้ รากฟันเทียมเป็นวิธีการทดแทนฟันธรรมชาติที่ดีที่สุด

ข้อได้เปรียบของรากฟันเทียม

แม้การทดแทนฟันธรรมชาติจะทำได้หลายวิธี แต่รากฟันเทียมมีข้อได้เปรียบการรักษาแบบอื่นอยู่หลายอย่าง และคือเป็นวิธีการทดแทนฟันที่ดีที่สุด

รับแรงบดเคี้ยวได้มากกว่า

สะพานฟันไม่มีส่วนที่ยึดลงไปในกระดูกขากรรไกรทำให้รับแรงบดเคี้ยวได้น้อยกว่ารากฟันเทียมและจะยิ่งน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป คนไข้ที่ได้รับการฝังรากฟันเทียมจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ไม่เจ็บเหงือกเวลาเคี้ยว โรคทางระบบทางเดินอาหารก็จะน้อยกว่าเนื่องจากเคี้ยวอาหารได้ละเอียดกว่า

ตารางแสดงความสามารถในการรับแรงบดเคี้ยวของฟันแต่ละชนิด

ฟันธรรมชาติ 100%
รากฟันเทียม 90%
สะพานฟัน 65%
ฟันปลอม 50%
ข้อได้เปรียบรากฟันเทียม ไม่ต้องกรอฟันข้างเคียง
สะพานฟันสามารถทดแทนฟันได้เหมือนกับรากฟันเทียมโดยเจ็บน้อยกว่าก็จริง แต่คุณต้องสูญเสียเนื้อฟันข้างเคียงเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับใส่สะพานฟัน แต่การทำรากฟันเทียมสามารถทำได้โดยไม่ต้องสูญเสียเนื้อฟันธรรมชาติ

รากฟันเทียมลดการละลายของกระดูกใต้สันเหงือกได้ดี เพราะมีการกระจายแรงบดเคี้ยวลงสู่กระดูกอย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้เนื้อเยื่อในช่องปากมีสุขภาพดีกว่าการทำสะพานฟัน หรือฟันปลอม

ข้อได้เปรียบรากฟันเทียม อายุการใช้งานยาวนาน

รากฟันเทียมถูกออกแบบให้เป็นวัสดุทดแทนฟันชนิดถาวร มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่า 25 ปี ส่วนใหญ่สามารถใช้งานไปได้ตลอดชีวิต ส่วนสะพานฟันมีอายุการใช้งานที่ประมาณ 10 ปี

ข้อได้เปรียบรากฟันเทียม ประหยัดเงินในระยะยาว

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางทันตกรรมถูกพัฒนาไปมาก รากฟันเทียมมีคุณภาพดีขึ้นในราคาที่ถูกลง จนทำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาใกล้เคียงกับการทำสะพานฟัน เมื่อพิจารณาปัจจัยเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การดูแลรักษาที่ง่ายกว่า อายุการใช้งานในระยะยาวที่คุณอาจต้องทำสะพานฟันใหม่ ในขณะที่รากฟันเทียมยังสามารถใช้งานได้ดี อีกทั้งโปรโมชั่นรากฟันเทียมของเราที่มีราคาไม่แพง

ทำให้รากเทียมเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ากว่ามากในระยะยาว

การปลูกกระดูกคืออะไร

รากฟันเทียม การปลูกกระดูก

ปัจจัยที่สำคัญของความสำเร็จในการทำรากฟันเทียมคือปริมาณและคุณภาพของกระดูกบริเวณขากรรไกรโดยรอบบริเวณรากฟันเทียม หากคุณมีปริมาณกระดูกที่ไม่เหมาะสม คุณหมออาจแนะนำให้คุณปลูกกระดูก (Bone Graft) เพิ่มเติม เพื่อให้พร้อมต่อการฝังรากฟันเทียม

ใครบ้างที่ควรต้องปลูกกระดูกก่อนทำรากฟันเทียม

 • ผู้ที่กระดูกขากรรไกรบาง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มักมีสันกระดูกที่น้อย เนื่องจากเสื่อมสลายไปตามวัย
 • ผู้สูญเสียฟันไปเป็นเวลานาน โดยไม่ได้รับการทดแทนฟันในทันที การที่กระดูกไม่ได้รับแรงเป็นเวลานานๆ จะทำให้กระดูกสลายไปเร็วกว่าปกติ
 • ผู้ที่เคยมีประวัติเหงือกอักเสบรุนแรง เป็นโรคปริทันต์ เคยมีการติดเชื้อ หรืออุบัติเหตุในบริเวณที่ต้องการฝังรากฟันเทียม

ที่มาของกระดูกที่ใช้ในการปลูกกระดูก

 • กระดูกจากมนุษย์ – หากต้องการใช้กระดูกของคุณเอง คุณต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อนำเอากระดูกจากที่อื่นมา ซึ่งจะเพิ่มขั้นตอน และรอยแผลให้มากขึ้น
 • กระดูกจากสัตว์ เช่น หมู วัว หรือม้า
 • กระดูกที่ทำขึ้นจากวัสดุสังเคราะห์ – วัสดุทดแทนกระดูกเหล่านี้ ทำให้ลดขั้นตอน และความเจ็บปวดลง มีผลการวิจัยรองรับอัตราความสำเร็จในการรักษาที่ทัดเทียมกับการใช้กระดูกจากสิ่งมีชีวิต ปัจจุบันจึงเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมกว่าวิธีดังเดิม

หลังจากปลูกระดูกแล้วคุณจะต้องรอประมาณ 3-6 เดือน เพื่อให้กระดูกเจริญเติบโต และพร้อมสำหรับการฝังรากฟันเทียม ใบบางกรณีคุณสามารถปลูกกระดูกพร้อมกับกับฝังรากฟันเทียมไปพร้อมกับได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณหมอ

วิธีการปฎิบัติตัวหลังได้ทำรากฟันเทียม

การปฎิบัติตัวหลังทำรากฟันเทียม ทำความสะอาด

การทำความสะอาด

 • งดแปรงฟัน และรบกวนบริเวณรอบๆ รากฟันเทียม
 • เวลาในการเริ่มทำความสะอาดขึ้นอยู่กับการรักษา โดยปกติคุณสามารถแปรงฟันได้เลยในวันรุ่งขึ้น ยกเว้นกรณีที่ทันตแพทย์ทำหัตถการเพิ่มเติมเช่นการเปิดเหงือก หรือการปลูกกระดูก ซึ่งคุณจะได้รับคำแนะนำจากคุณหมอเพิ่มเติม
 • ดูแลรักษาช่องปากอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวันตามปกติ
 • ควรเพิ่มการทำความสะอาดบริเวณที่ใส่รากเทียม และเหงือกรอบๆ ด้วยแปรงกระจุก แปรงซอกฟัน หรือไหมขัดฟัน ตามทันตแพทย์แนะนำ
การปฎิบัติตัวหลังทำรากฟันเทียม อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง

 • 2-3 วันแรก – หลีกเลี่ยงใช้หลอด เพราะแรงดูดอาจทำให้เลือดออกได้
 • 2 อาทิตย์แรก – เลือกรับประทานอาหารอ่อน เคี้ยวง่าย เพื่อให้เนื้อเยื่อโดยรอบได้ฟื้นฟู
 • หลีกเลี่ยงน้ำอัดลม เครื่องดื่มหรืออาหารที่ร้อนจัด

ข้อแนะนำอื่นๆ

การปฎิบัติตัวหลังทำรากฟันเทียม ห้ามใช้ลิ้นดุน

ห้ามใช้ลิ้นดุนบริเวณรากฟันเทียม เพราะอาจทำให้เลือดออก

การปฎิบัติตัวหลังทำรากฟันเทียม แก้มบวม

แก้มของคุณอาจบวมในช่วง 2-3 วันแรก หลักจากนั้นจะค่อยๆ ลดลง คุณสามารถประคบเย็นเพื่อลดบวมได้

การปฎิบัติตัวหลังทำรากฟันเทียม งดสูบบุหรี่

งดสูบบุหรี่อย่างน้อย 1 อาทิตย์ เนื่องจากรบกวนกระบวรการหายของแผล

การปฎิบัติตัวหลังทำรากฟันเทียม งดออกกำลังกาย

งดออกกำลังกาย 1-2 วันแรก หลังจากนั้นคุณสามารถออกกำลังเบาๆ ได้ เมื่อคุณรับประทานอาหารได้ตามปกติ คุณสามารถออกกำลังได้ตามปกติใน 1-2 อาทิตย์

ทีมคุณหมอเฉพาะทาง ด้านรากฟันเทียม

FAQ คำถามพบบ่อยของรากฟันเทียม

เวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเคส โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที ทั้งในตอนฝังรากฟันเทียม และตอนใส่ครอบฟันถาวร

รากฟันเทียมมีอายุการใช้งานมากกว่า 25 ปี ส่วนใหญ่จะสามารถใช้ไปได้ตลอดชีวิต

คนไข้ส่วนใหญ่บอกว่าการฝังรากฟันเทียมนั้นไม่เจ็บอย่างที่คิด และอาจจะเจ็บน้อยกว่าถอนฟันด้วยซ้ำ ก่อนจะเริ่มทำหัตถการคุณหมอจะฉีดยาชาเฉพาะที่ให้กับคุณ ซึ่งทำให้ประสบการณ์การทำรากฟันเทียมไม่เจ็บปวด และน่ากลัวอย่างที่คิด

จำนวนของรากฟันเทียมที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น จำนวนของฟันที่ต้องการทดแทน จำนวนและคุณสมบัติของกระดูกโดยรอบ รวมทั้งแผนการรักษาของคุณหมอ หากคุณต้องการทราบแน่นอนว่าคุณควรใช้รากฟันเทียมกี่ตัว เราแนะนำให้คุณติดต่อเรา เพื่อทำนัดเข้ามาปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ

หลังจากฝังรากฟันเทียมแล้ว คุณต้องรอให้กระดูกเชื่อมเข้ากับรากฟันเทียม เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า Osseointegration ซึ่งปกติต้องใช้เวลา 3-6 เดือน ขึ้นอยู่กับบริเวณที่ทำรากฟันเทียม และคุณภาพของกระดูก

ได้ – รากฟันเทียมทำจากไทเทเทียม ซึ่งปลอดภัยสำหรับการทำ MRI

ไทเทเนียมไม่ถือเป็น Menetic Metal เพราะฉะนั้นคุณสามารผ่านเครื่องสแกนโลหะทุกที่ได้ตามปกติ ไม่ต้องกังวล

โปรโมชั่นอื่นๆ

จัดฟัน999FM

คลินิกจัดฟันที่จะทำให้ทุกคนตกหลุมรักรอยยิ้มของคุณ

ดูแลโดยทีมคุณหมอที่มีประสบการณ์เปลี่ยนแปลงรอยยิ้มให้กับคนไข้หลายพันคน – โปรโมชั่นมีทั้งจัดฟันครั้งแรก กับรอบสอง ก้าวแรกแห่งรอยยิ้มที่สวยงามเริ่มต้นที่นี่คลิกเลย

ฟันปลอม Feature Image

ฟันปลอม

คืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนที่คุณรักได้ง่ายๆ เพียงทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปด้วยฟันปลอมหลากหลายรูปแบบ ทั้งฟันปลอมติดแน่น และถอดได้ อ่านรายละเอียดได้จากที่นี่

ดี-aligner Featured Image

จัดฟันใส ดี-Aligner

‘ดี-aligner’ จัดฟันใสชนิดถอดได้ ไม่เสียบุคลิกภาพ รักษาความสะอาดง่าย เจ็บน้อย จัดเสร็จเร็ว ผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับโลก ในราคาเท่ากับการจัดฟันแบบธรรมดา – คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ทำฟัน ขูดหินปูน เบิกประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย

ขูดหินปูนฟรี ประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย

ตรวจสุขภาพฟันประจำปี ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ ฟรี!!! สำหรับผู้มีสิทธิ์ประกันสังคมเท่านั้น ไม่ต้องสำรองจ่าย ใช้แค่บัตรประชาชนเท่านั้น ลงทะเทียนจองเลย

รีเทนเนอร์ FM

รีเทนเนอร์

รีเทนเนอร์ ราคาพิเศษ 2,999 สีเยอะ ลายเพียบ หรือจะออกแบบเองก็ได้ ใส่ Glitter เลือกสียางด้านหน้าได้ มีทั้งแบบเหล็ก และแบบใส – ดูแลโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อ่านรายละเอียดที่นี่

covidWebFeaturedImage

แบบประเมินความเสี่ยงก่อนเข้ารับการรักษาทางทันตกรรม

เรียนรู้ขั้นตอนการปฎิบัติตัว มาตรการป้องกัน และอุปกรณ์ต่างๆ ของ Smile Seasons เพื่อให้คุณมั่นใจว่าสำหรับเราความปลอดภัยของคนไข้ต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง