ฟันเหยินเกิดจากอะไร จัดฟันดีไหม ดูวิธีแก้ฟันเหยิน ปากอูมจากหมอฟัน

ฟันเหยินเกิดจากอะไร จัดฟันดีไหม ดูวิธีแก้ฟันเหยิน ปากอูมจากหมอฟัน

ฟันเหยิน เป็นการเรียงตัวที่ผิดปกติของฟันแบบหนึ่งที่นอกจากจะส่งผลกระทบต่อความสวยงามแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพของช่องปากและสุขภาพโดยรวมของคุณได้อย่างคาดไม่ถึง หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ฟันเหยินแล้วมีอาการปวดขากรรไกร ฟันผุบ่อยๆ เนื่องจากรักษาสุขอนามัยช่องปากได้ไม่ดี คุณอาจจำเป็นต้องเข้ามาพบคุณหมอโดยเร็ว บทความนี้ Smile Seasons ของเราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับภาวะฟันเหยินว่าคืออะไร เมื่อไหร่ที่ต้องมาพบคุณหมอ และมีวิธีการรักษาอย่างไร ตามอ่านรายละเอียดที่นี่ได้เลย

สารบัญเนื้อหา

ฟันเหยินเป็นอย่างไร

ฟันเหยิน (Overbite) คือ ภาวะของฟันบนที่ไม่งอกออกมาตามแนวตรงตามปกติ แต่กลับกลายเป็นฟันยื่นออกมาในองศาที่มีความเอียงไปด้านหน้าแทน ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างฟันบนและฟันล่างไม่สามารถสบกันตามปกติได้ ซึ่งระดับความรุนแรงของการยื่นออกมาจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ซึ่งถ้าหากยื่นออกมาเพียงเล็กน้อยก็อาจไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษา แต่ถ้าหากยื่นออกมามากจนเกินไปจนทำให้ฟันไม่สบกันจนเป็นปัญหา ก็ควรเข้ารับการรักษาจะดีที่สุดเพราะไม่เช่นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตได้

สาเหตุของการเกิดฟันเหยินคืออะไร

สาเหตุของการเกิดฟันเหยิน เกิดจาก 5 ปัจจัยหลัก ๆ ดังนี้

กรรมพันธุ์

หากบุคคลในครอบครัวมีภาวะฟันเหยินมาก่อน ภาวะนี้อาจส่งต่อผ่านทางพันธุกรรมมาสู่รุ่นลูกและหลานได้

พฤติกรรมที่ทำจนเกิดเป็นนิสัย

พฤติกรรมบางอย่างที่ทำมาตั้งแต่ในวัยเด็ก เช่น การดูดนิ้ว การติดการดูดจุกนม การใช้ลิ้นดุนฟัน หรือการกัดฟัน อาจส่งผลให้เกิดภาวะฟันเหยินได้

ความผิดปกติของฟัน

การสูญเสียฟันน้ำนมหรือฟันหน้า การมีรูปร่างฟันที่ผิดปกติ รวมไปถึงการงอกขึ้นของฟันที่ผิดปกติและภาวะเหงือกอักเสบ อาจส่งผลให้ฟันเกิดการเบียดตัวกันและดันให้ฟันหน้ายื่นออกมาได้

ความผิดปกติของกล้ามเนื้อใบหน้า

หากกล้ามเนื้อใบหน้าส่วนที่ใช้ในการบดเคี้ยวอาหารมีความผิดปกติเกิดขึ้น อาจส่งผลให้ขากรรไกรล่างโดนดึงเข้าสู่ช่วงด้านในปาก ขากรรไกรบนจึงคร่อมลงบนขากรรไกรล่าง ทำให้เกิดภาวะฟันเหยินได้

ความผิดปกติของกระดูกใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

กระดูกขากรรไกร ฐานกะโหลกส่วนหลัง หรือกระดูกเบ้าฟันที่มีอาการผิดปกติเกิดขึ้น อาจส่งผลให้เกิดภาวะฟันเหยินได้

ผลกระทบของการเกิดฟันเหยิน

ผลกระทบของการเกิดฟันเหยิน

การมีภาวะฟันเหยินเพียงเล็กน้อย อาจไม่ส่งผลอะไรต่อร่างกายมากมายนักแต่อาจทำให้เกิดการสูญเสียความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น เวลาพูดหรือยิ้ม แต่ถ้าหากมีภาวะฟันเหยินค่อนข้างมาก อาจส่งผลต่อข้อต่อขากรรไกร การอ้าปาก การหุบปาก และเหงือกอักเสบ ซึ่งจะทำให้มีอาการปวดหรือมีเสียงดังขณะที่อ้าปากหรือเคี้ยวอาหาร รวมไปถึงการสบของฟันล่างที่กัดเข้ากับบริเวณเพดานปากทำให้มีอาการเจ็บปวดเกิดขึ้นอีกด้วย

ขั้นตอนการเข้ารับการวินิจฉัยฟันเหยินจากทันตแพทย์

หากมีภาวะฟันเหยิน ควรเข้ารับการวินิจฉัยจากแพทย์เพื่อประเมินระดับความรุนแรงว่ามากหรือน้อย และประเมินว่าภาวะฟันเหยินนี้เกิดจากอะไร มีความผิดปกติใดร่วมด้วยหรือไม่ เพื่อที่จะสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างเหมาะสม

วิธีการรักษาอาการฟันเหยิน

วิธีการรักษาอาการฟันเหยินที่ทันตแพทย์แนะนำ

การรักษาอาการฟันเหยินจะขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของแต่ละบุคคล ซึ่งโดยปกติแล้วจะแบ่งวิธีการรักษาออกเป็น 2 วิธี ดังนี้

รักษาด้วยวิธีจัดฟัน

การรักษาด้วยวิธี จัดฟัน สามารถใช้ได้ทั้งการจัดฟันแบบเหล็กและการจัดฟันแบบใส วิธีการนี้มักใช้กับเด็กหรือวัยรุ่นซึ่งยังอยู่ในวัยที่ร่างกายสามารถเจริญเติบโตได้ หรือในกลุ่มคนที่อาการไม่รุนแรงมากจนเกินไปและสามารถแก้ไขได้จากการจัดฟันเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ควรเข้ารับการปรึกษาจากแพทย์เพื่อพิจารณาการรักษาตามความเหมาะสม การรักษาด้วยวิธีจัดฟันนี้จะเป็นการรักษาที่ใช้สำหรับการดึง ดัน หรือกดฟันให้เข้าที่เป็นส่วนใหญ่

รักษาด้วยวิธีผ่าตัด

การรักษาด้วยวิธีผ่าตัด มักใช้สำหรับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีภาวะฟันเหยินที่ค่อนข้างรุนแรง และเป็นภาวะที่เกิดจากความผิดปกติของใบหน้า กะโหลกศีรษะ และขากรรไกร ซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดเพียงเท่านั้น

ฟันเหยิน มีวิธีป้องกันหรือไม่

เนื่องจากภาวะฟันเหยินเป็นภาวะที่เกิดจากกรรมพันธุ์ จึงทำให้ไม่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ แต่สามารถป้องกันภาวะฟันเหยินที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำเป็นประจำได้ เช่น การดูดนิ้ว การใช้ลิ้นดุนฟันหน้า และการดูดจุกนม การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่น ๆ จะสามารถช่วยป้องกันการเกิดภาวะฟันเหยินได้ และการเข้ารับการวินิจฉัยจากแพทย์ตั้งแต่ยังเด็กถ้าหากสังเกตเห็นว่าเริ่มมีภาวะฟันเหยิน ก็จะสามารถรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกัน

สรุป

ภาวะฟันเหยินอาจไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงมากนักหากไม่ได้เป็นหนักมากจนเกินไป แต่ก็อาจส่งผลให้สูญเสียความมั่นใจได้มากกว่าที่คิด ดังนั้น การเข้ารับการวินิจฉัยจากแพทย์เพื่อประเมินอาการตั้งแต่เนิ่น ๆ จึงสามารถช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับคนที่สนใจติดต่อแพทย์เพื่อเข้ารับการปรึกษาเกี่ยวกับภาวะฟันเหยิน สามารถติดต่อ Smile Seasons ได้เลยที่ LINE @smileseasons.dc หรือโทร 02-114-3274

อ้างอิง

บทความโดย

Picture of ทพ.สาริศ บุณยพิพัฒน์

ทพ.สาริศ บุณยพิพัฒน์

Certificate of Training Orthodontic – Advance Orthodontic Society
ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รีวิวจากคนไข้ของเรา

Affordable price. Easy to book the appointment. Nearby the skytrain, easy to commute.
Napassorn Thammaviwatnukoon Avatar
Napassorn Thammaviwatnukoon
16 Dec 2023
Love❤️ Dr. Pinmuk Supachaiyakit! The dentist Pinmuk is always so kind, professional, courteous and very informative. The front desk staffs were welcoming and helpful. The dental office was nice and clean. Thanks for thanking care of me and my teeth. I highly recommend Smile Seasons Clinic.
Kanyarat Chotkeattikhun Avatar
Kanyarat Chotkeattikhun
01 Dec 2023
Love❤️ Dr. Pinmuk Supachaiyakit! The dentist Pinmuk is always so kind, professional, courteous and very informative. The front desk staffs were welcoming and helpful. The dental office was nice and clean. Thanks for thanking care of me and my teeth. I highly recommend Smile Seasons Clinic.
Kanyarat Chotkeattikhun Avatar
Kanyarat Chotkeattikhun
01 Dec 2023
The dentists at this clinic are not only skilled but also genuinely caring. During my appointment with Dr. Kanoksiri, I received exceptionally thoughtful treatment and clear, helpful recommendations.
Kanokphol Pansailom Avatar
Kanokphol Pansailom
01 Dec 2023

โปรโมชั่นอื่นๆ

ฟันผุ จะจัดการอย่างไรดี dental caries FM

ฟันผุ จุดเริ่มต้นของหลายปัญหาทันตกรรม จะรักษาอย่างไรดี

ฟันผุ เรื่องเล็กที่ไม่เล็กอย่างที่คิด คุณหมอพาคุณมาเรียนรู้ทุกซอกทุกมุมเกี่ยวกับฟันผุ ตั้งแต่ สาเหตุ อาการ วิธีป้องกัน ตัวเลือกการรักษา รวมถึงค่าใช้จ่าย

Read More »
พิมพ์ปากด้วยตัวเองที่บ้าน

พิมพ์ปากที่บ้าน เชื่อมคุณกับคลินิกทันตกรรมด้วยเทคโนโลยี​

อยากยิ้มสวย แต่ก็ขี้เกียจฝ่ารถติด ไปนั่งรอที่คลินิก จะดีกว่าไหม? ถ้าคุณสามารถจัดฟันใส ทำรีเทนเนอร์ หรือฟอกสีฟัน ได้จากที่บ้านโดยไม่ต้องเสียเวลามาที่คลินิก

Read More »
เคลียร์ช่องปาก

เคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟันคืออะไร ต้องทำอะไรบ้าง ราคาเท่าไหร่ จำเป็นไหม

อยากจัดฟันทำไมต้องเคลียร์ช่องปากก่อน จัดฟันไปก่อนได้ไหม มีขั้นตอนและค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับการเคลียร์ช่องปาก การรักษาที่คุณต้องทำก่อนเริ่มจัดฟัน

Read More »
เสียวฟัน

เสียวฟัน เป็นอาการของโรคใดได้บ้าง มีวิธีป้องกัน และรักษาได้อย่างไร

เสียวฟันเป็นหนึ่งในอาการเริ่มต้นของโรคทางทันตกรรมมากมาย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เสียวฟัน จะแปรงฟันหรือกินอะไรก็ไม่สะดวกเพราะปวดจี๊ดอยู่ตลอด บทความนี้เขียนมาเพื่อคุณ

Read More »
ฟันแตก

ฟัน​แตก อุดฟันได้ไหม ต้องรักษารากฟันหรือเปล่า ค่าใช้จ่ายแพงไหม อ่านเลย   

ฟันแตกเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดความกังวลทั้งในด้านรูปลักษณ์ และสุขภาพในช่องปาก แต่จะต้องรักษาอย่างไร ค่าใช้จ่ายแพงไหม พบคำตอบได้ในบทความนี้

Read More »
ฟันตาย

ฟันตาย ฟันเสียเกิดจากอะไร อันตรายไหม แก้ไขยังไงดีโดยไม่ต้องถอน

ฟันตาย เป็นภาวะอันตรายภายในช่องปากที่ไม่ควรละเลย มาดูกันว่า ฟันตายเกิดจากอะไร อัตรายแค่ไหม และจะแก้ไขด้วยวิธีไหนได้บ้าง

Read More »

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราขอความยินยอมของคุณในการใช้คุกกี้ ดูรายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ คุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราขอความยินยอมของคุณในการใช้คุกกี้ ดูรายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ คุกกี้