ประโยชน์ของการจัดฟัน

ยิ้มสวยใส มั่นใจในตัวเอง

หลายคนขาดความมั่นใจในรอยยิ้มของตัวเอง เนื่องจากฟันซ้อนเก ฟันห่าง หน้าอูม ทำให้ต้องยิ้มแบบเหนียมอาย ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ด้วยการจัดฟัน ถือว่าเป็นการช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพของผู้ป่วยได้เป็นอย่างมาก และเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ส่งเสริมอนามัยของช่องปากให้ดีขึ้น

ฟันที่เรียงตัวอย่างไม่เป็นระเบียบย่อมทำความสะอาดได้ยากกว่า แปรงฟันก็เข้าไม่ถึง ใช้ไหมขัดฟันก็ลำบาก เศษอาหารเข้าไปอัดติดตามซอกฟันได้ง่าย เป็นผลให้เกิดฟันผุ เหงือกอักเสบ และอาจลุกลามจนกลายเป็นโรคปริทันต์อักเสบ (หรือรำมะนาด) ฟันโยก ไปจนถึงสูญเสียฟันในที่สุด

เคี้ยวอาหารง่ายขึ้น ระบบย่อยอาหารดีขึ้น

ปัญหาเกี่ยวกับการสบฟันเป็นหนึ่งในข้อบ่งชี้หลักของการจัดฟัน ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการสบเปิด หรือสบลึกมากเกินไป ทำให้กัดฟันแล้วชนเหงือก ริมฝีปาก กระพุ้งแก้ม เป็นผลให้ทานอาหารไม่สะดวก เคี้ยวอาหารก็ไม่ละเอียด บางรายกัดเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ขาด เป็นที่มาของโรคทางระบบทางเดินอาหาร เช่นกระเพาะอาหารอักเสบ หรือกรดไหลย้อน

การจัดฟันสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ โดยหลังจากจัดฟันเสร็จแล้ว ฟันบนและฟันล่างจะสบกันสนิทลงล็อคพอดี ไม่เกิดฟันล่างคร่อมฟันบน เมื่อสามารถเคี้ยวอาหารได้ละเอียดมากขึ้น ปัญหาของระบบทางเดินอาหารก็จะลดลง คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นด้วย

ออกเสียงได้ชัดเจน

การจัดฟันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพูดออกเสียง เช่นในบางรายที่มีฟันห่างหรือฟันล่างคร่อมฟันบน อาจมีปัญหาเรื่องการพูดออกเสียงพยัญชนะ “ส” และ “ฟ” ไม่ชัด หลังการจัดฟันจะทำให้การเรียงตัวของฟันดีขึ้น สามารถช่วยให้ออกเสียงได้ชัดเจนและมั่นใจในการพูดคุยมากขึ้น

เป็นประโยชน์ต่อการรักษาทางทันตกรรมสาขาอื่นๆ

ส่งเสริมให้การใส่ฟันปลอมทำได้ง่ายขึ้น ประสิทธิภาพดีขึ้น หรือลดโอกาสในการต้องใส่ฟันปลอมได้ เช่น ในบางรายที่มีการถอนฟันไปก่อนหน้านี้และไม่ได้ใส่ฟันปลอมทดแทนช่องว่างนั้น จะทำให้ฟันข้างเคียงล้มหรือฟันคู่สบยื่นย้อยเข้าหาช่องว่าง เป็นผลให้มีช่องว่างไม่เพียงพอที่จะใส่ฟันหรืออาจใส่ฟันแล้วทำความสะอาดได้ไม่ดี การจัดฟันช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยคุณหมอจะช่วยตั้งฟันให้ตรง เพื่อให้มีช่องว่างเพียงพอสำหรับการใส่ฟันปลอมในอนาคตได้ หรืออาจทำการปิดช่องว่างนั้นให้ด้วยการดึงฟันมาชิดกัน เป็นต้น

ออกเสียงได้ชัดเจน

การจัดฟันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพูดออกเสียง เช่นในบางรายที่มีฟันห่างหรือฟันล่างคร่อมฟันบน อาจมีปัญหาเรื่องการพูดออกเสียงพยัญชนะ “ส” และ “ฟ” ไม่ชัด หลังการจัดฟันจะทำให้การเรียงตัวของฟันดีขึ้น สามารถช่วยให้ออกเสียงได้ชัดเจนและมั่นใจในการพูดคุยมากขึ้น